Обществен съвет

Нормативни документи

Публикувана на Събота, 10 Март 2018

- ЗПУО Глава ХІV Обществени съвети

 

- Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата


ЗАПОВЕД № 169 от 12.12.2016 г.                                                            ЗАПОВЕД № 255 от 06.01.2017 г.

 


СЪСТАВ:

- Председател: Деяна Димитрова Вълчева - родител на ученик

- Зам. председател: Димитрина Христова Янчева – родител на ученик

- Секретар: Недка Хубчева Тодорова - изявен представител на местната общественост

- Членове:

1.      Антоанета Шаркова – представител на финансиращия орган, началник отдел „Хуманитарни дейности” в община Димитровград

2.    Станка Димитрова Добрева – родител на ученик

- Резервни членове:

1.      Кирилка Маринова Йорданова - родител на ученик

2.    Георги Митков Дамянов - родител на ученик


 

ПОКАНИ: ЗАСЕДАНИЯ:
   
 Покана № 10 / 05.09.2018 г.
Протокол № 10 / 13.09.2018 г.
 Покана № 9 / 16.07.2018 г.
Протокол № 9 / 23.07.2018 г.
 Покана № 8 / 18.01.2018 г.
Протокол № 8 / 26.01.2018 г.
 Покана № 7 / 18.09.2017 г.
Протокол № 7 / 28.09.2017 г.
 Покана № 6 / 31.08.2017 г.
Протокол № 6 / 07.09.2017 г.
 Покана № 5 / 14.07.2017 г.
Протокол № 5 / 24.07.2017 г.
 Покана № 4 / 03.07.2017 г.
Протокол № 4 / 12.07.2017 г.
 Покана № 3 / 28.02.2017 г.
Протокол № 3 / 10.03.2017 г.
 Покана № 2 / 20.02.2017 г.
Протокол № 2 / 24.02.2017 г.
 Покана № 1 / 12.12.2016 г.
Протокол № 1 / 20.12.2016 г.
  Протокол от 30.11.2016 г.