История

Публикувана на Събота, 25 Октомври 2014

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ДИМИТЪР НЕДЯЛКОВ МАТЕВСКИ”

През 1839 г. в  Меричлери  се открива първото училище. То е било килийно към параклиса „Свети Николай”.  Желаещите да се учат били много и стаята на школото се оказала тясна и за това родолюбивият меричлерец Димитър Ганев предлага безплатно собствената си къща за училище. За учител бил нает Димо поп Петров от Чирпан. След него в периода 1841 г.- 1844 г. учителства даскал Кольо от Копривщица. От 1845 г. до 1850 г. за учители се сменят духовни лица. През това време училището се мести в къщата на Гочо Велков. С помощта на църковното настоятелство и дарения, събрани от населението през 1850 г. започнал строеж на ново училище в самостоятелна сграда. Тя била в двора на параклиса.

Новото училище било открито в края на 1851 г. То било на два етажа с достатъчно стаи за ученици и учители. За учител бил назначен  Димитър Недялков Матевски от Чирпан. Той учителствал до 1854 г. и като заминал да учи в Старозагорското класно училище, в Меричлери постъпил брат му Нейко. Матевски се завръща в Меричлери през 1856 г. и развива богата просветителска дейност до 1862 г., когато е принуден да напусне училището. След  Матевски  преподават редица негови  завършили ученици. През 1869 г. в училището постъпва Сава Георгиев Катрафилов, когото всички наричали даскал Киро. Той е свещеник, борец срещу влиянието на протестантите,  помощник на Левски и председател на  Меричлерския таен революционен комитет, основан  през  1871 г.

След Освобождението учители в училището са били придимно местни хора – Костадин Каменаров, Никола Дойчев и Теню Гинев. Постепенно се увеличава броят на учениците и учителите. От  1884 г. в документите се появяват и имена на момичета. През 1899 г. учител става Теню Стоилов. По същото време постъпва и Петко Радев. Други учители от Меричлери са Жечо Денев и Пеню Хасърджиев. Петко Радев е инициаторът за построяване на нова сграда на училището. Тя е тържествено открита на 15.01.1915 г. Новото училище носи името на Димитър Недялков Матевски. До 1944 г. в Меричлери има пълна прогимназия, а от 1946 г. до 1948 г. училището е било гимназия. След този период училището е основно и към нето има вечерна прогимназия  за възрастни. Броят на учениците и паралелките нараства . През  учебната 1960/1961 г. учениците са 548. Към училището се разкрива занималня и общежитие. На следващата година се открива и училищен стол.

След 1990 г.  настъпилите политически и социални промени в България се отразяват и върху развитието на училището в Меричлери. Броят на учениците намалява. Училището е средищно, тъй като има пътуващи ученици от с. Длъгнево. Има 8 паралелки, в които учат 140 деца. За учениците от 1 до 5 клас е осигурен обяд и целодневно обучение. Училището разполага с 8 класни стаи, работилница, кабинет „Дейност по интереси”, ресурсен кабинет , медицински кабинет, компютърен кабинет и кабинет по природни науки. Има действаща библиотека и уреден в нея етнографски кът.