Екип

Публикувана на Понеделник, 17 Септември 2018

                      Станислава Колева - Директор

                        Педагогически персонал:

Български език и литература

Весела Карамфилова

Английски език

Михаела Александрова

Математика

Йорданка Стоилова

Информатика и ИТ

Михаела Александрова

Йорданка Стоилова

История и цивилизация

Гергана Георгиева

География и икономика

Гергана Георгиева

Биология и здравно образование

Валентина Тодорова

Химия и ООС

Валентина Тодорова

Физика и астрономия

Станислава Колева

Физическо възпитание и спорт

Емил Яворов

Музика

Гергана Георгиева

Изобразително изкуство

Валентина Тодорова

Начален учител  I клас

Галя Вълчева

Начален учител  II клас

Петя Делчева

Начален учител  III клас

Антоанета Георгиева

Начален учител  IV клас

Галина Петкова

ЦДО I-II клас

Марияна Петрова

ЦДО III-IV клас

Анелия Латева

ЦДО V-VII клас

Таня Хубенова

Непедагогически персонал:  

Донка Колева – счетоводител

Недялка Тошенва – ЗАС и касиер

Иван Иванов - портиер

Бистра Иванова

Янка Димова

Иванка Недева