Образование за утрешния ден

Публикувана на Неделя, 01 Ноември 2020

В началото на 2020 г. ОУ „Димитър Н. Матевски” беше включено в дейностите по проект BG05M20POO1-2.012-0001  „Образование за утрешния ден“. Основната цел на обучението беше повишаване на дигиталната компетентност на учениците под формата на извънкласни дейности. Сформираната сборна група от 13 ученици от втори и трети клас под ръководството на г-жа Галя Вълчева усвои знания и разви своите ключови дигитални умения.

Благодарение на участието ни в проекта МОН, като конкретен бенефициент, осигури на училището интерактивен дисплей с тъчскрийн, с вграден компютър и инсталирана ОС, вградена Wi-Fi точка за достъп тип 4 „Vestel, 65 IFX. Това високотехнологично дигитално устройство се превърна в незаменим инструмент в урочната работа на всеки преподавател. Чрез него учениците се запознават с постиженията на компютърните технологии и повишават своя интерес към учебния материал, поднесен по интересен и нетрадиционен начин.