За учениците

Публикувана на Вторник, 07 Ноември 2017

Ваканции и неучебни дни за учебната 2017/2018 година


 Седмични разписания:

 За учениците от начален етап на основно образование

 За учениците от прогимназиален етап на основното образование

 За учениците от ПИГ


 ГРАФИЦИ:

График за провеждане на допълнителния час по ФВС - виж седмичното разписание

График за учениците в самостоятелна форма на обучение

 График за провеждане на допълнителния час на класа

 График за провеждане на контролни и класни работи

 График за провеждане на консултации по предмети

 График за дежурства на учителите


ЗАПОВЕДИ НА МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА


ПЛАН на дейностите по безопасност на движението по пътищата