За родителите

Публикувана на Четвъртък, 01 Септември 2016

Как да предпазим детето си от престъпление


       Уважаеми родители,

отделете 30 минути за да гледате ТОЗИ филм

и да прочетете ТАЗИ статия


 ГРАФИЦИ:

График за провеждане на допълнителния час по ФВС

График за провеждане на допълнителния час на класа

График за провеждане на контролни и класни работи

График за провеждане на консултации по предмети

График за дежурство на учителите през


 

Заповед № РД09-1362/14.09.2016 г. за определяне на график на дейностите по приемане на ученици в държавните и в общинските училища след завършен VII клас и след завършено основно образование за учебната 2017/2018 година

 

 Заповед № РД09-1168/19.08.2016 г. за определяне на началото и края на ваканциите, на неучебните дни и на началото и края на втория учебен срок за учебната 2016/2017 година

 

 Заповед № РД09-1167/19.08.2016 г. за определяне на дати за провеждане на национално външно оценяване в 4. клас, в 7. клас, в 8. и в 10. клас през учебната 2016/2017 година