Ученическо творчество

Публикувана на Сряда, 02 Ноември 2016

ТВОРЧЕСТВОТО НА УЧЕНИЦИТЕ НИ ЗА ВТОРА УЧЕБНА ГОДИНА СЕ РЕАЛИЗИРА ЧРЕЗ ПРОЕКТ "ТВОЯТ ЧАС"

- ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ:

1.  "АРТ АТЕЛИЕ" с ръководител г-жа Валентина Тодорова и тематична програма за работа

2.  "БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ТАНЦИ" с ръководител г-жа Таня Хубенова и тематична програма за работа

3.  "ПЕСЕН И СЛОВО" с ръководител г-жа Весела Карамфилова  и тематична програма за работа

4. "СПОРТ И ТАНЦИ"  с ръководител г-жа Марияна Петрова и тематична програма за работа